Projectes i activitats en el marc de les Arts, la Comunitat i la Sostenibilitat. Més informació aquí

Veure Biennal 2017

En les dues primeres edicions de 2014 i 2015 el FesCamp es va consolidar a Sant Cugat del Vallès com un marc de treball a través del qual es desenvolupen propostes que promouen la reflexió sobre la ciutat des del punt de vista del medi ambient i la cohesió social. Amb l’objectiu  d’identificar i abordar mancances i oportunitats relacionades amb la sostenibilitat ambiental del context periurbà, i intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials a i entre tots els barris de la ciutat, aquesta proposta es va desenvolupar a partir de la col·laboració entre artistes i agents socials. Aquests projectes col·laboratius entre artistes i entitats locals es van presentar públicament durant les dues edicions del festival FesCamp, celebrat el mes de maig al barri de Mirasol.

Per tal d’amplificar el propi festival i de consolidar el públic tant de Sant Cugat com dels diferents barris, es va proposar un canvi en el plantejament i organització del FesCamp convertint-lo des del 2016 en bianual. El maig del 2017 doncs, es va desenvolupar l’última edició del FesCamp al bell mig de la ciutat.

Actualment, el FesCamp, busca un nou espai on desplegar la creativitat i la reflexió sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible del territori. Estigueu atentes i atents, perquè molt aviat en donarem algunes pistes de quin pot ser el lloc.