Mandala Col·lectiu


Dissabte, Mai 09 _ 2015
| Casal de Mira-sol


Per Auba Bioarquitectura
Creació d’un mandala col·lectiu amb materials naturals de l’entorn al pati central del Casal Mira-sol.
Entre tots els participants es construirà un cercle amb baix relleu a partir un punt central. A mode d’acció lúdica i creativa amb una forta significació reflexiva i simbòlica.
A través d’aquesta acció col·lectiva es proposa una nova forma d’utilitzar, apropiar-se i transformar l’espai de tots.