Marge agrícola, veus i espais


Dissabte, Mai 09 _ 2015
| Casal de Mira-sol


 

Un projecte d’Alerta Amazònica i L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat

A través d’un Curt documental i una exposició de fotografies es vol valoritzar la importància del cinturó agrícola de la ciutat. Treball de camp, recorreguts fotogràfics, entrevistes i recerca històrica, gravacions i treball d’edició: un conjunt d’accions que tindran com a eix vertebrador la reflexió entorn els espais agrícoles i la veu del col·lectiu humà que dóna vida i producció a les terres agrícoles perifèriques de Sant Cugat del Vallès.

Documental que dóna veu a les persones que habiten i transiten el marge agrícola de Sant Cugat del Vallès. La preservació d’aquests espais esdevé una prioritat davant del creixement de la perifèria metropolitana i l’inexorable abansament de l’urbanització d’espais verds d’interès ecològic.

Procés de treball gener-juliol 2015

 

1a Sessió
Definició del projecte entre artista, agent i FesCamp. Dijous 12 de febrer de 2015

Una vegada més el Casal Mira-sol és l’espai de la 1a trobada del projecte. Aquesta vegada hi som el Kim i la Marina de FesCamp, el Toni i l’Alba de l’Ateneu, i el Jordi i el Marc d’Alerta Amazònica.

Es tracta d’una primera pressa de contacte entre organitzadors, agent i artistes on ràpidament s’arriba a una entesa en què es vol fer i com es vol fer: Hi participaran els col·lectius de l’Ateneu dels Joves Jubilats (JJ) i l’Espai de lleure; el projecte girarà al voltant del documental i la fotografia, camps on agent i artistes tenen un bon arrelament, per retratar i posar en valor el cinturó agrícola de la ciutat; la següent trobada, la primera de moltes, ja serà a l’Ateneu el proper 24 de febrer.

La reunió és cordiali àgil, amdós són gent organitzada i amb experiència, així ho demostren els seus treballs!
Alerta Amazònica: “Los Nahua, 20 años después”, 2012, 27 min. / “Alerta Amazònica”, 2013, 60 min.
L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat

 

2a Sessió
Primera trobada de presentació del projecte al col·lectiu de l’Ateneu. Dimarts 24 de febrer de 2015

A la trobada ens vam ajuntar els companys de l’ateneu, participants, l’Alba de l’Espai de Lleure i dos joves jubilats. Vam decidir fer una llista de correus per anar- nos organitzant a partir d´ara. D´entrada els Joves Jubilats s´han animat a anar a buscar fotos de l’arxiu i fotografiar escenes als 4 espais de treball de camp: Can Monmany, Mirasol, Can Busquets i entorns de Torre Negra. El proper dilluns anirem a fer les primeres entrevistes a Can Monmany. (Crònica: Marc Gavaldà)

 

3a Sessió
Primera sortida de gravació a Can Monmany. Dilluns 9 de març

Sortida de camp a Can Monmany on es realitzava la darrera sessió del cicle formatiu d´horticultura amb joves de Mirasol i la Floresta. Es van realitzar entrevistes als protagonistes i també a membres de la cooperativa l’Ortiga a través de qui expliquem al documental el marge agrícola de la zona limítrofa de Valldoreix. El col·lectiu Joves Jubilats realitzaren la captura d’imatges fixes de la jornada. (Crònica: Marc Gavaldà)

 

4a Sessió
Diumenge 15 de març

Primeres captures de la nova urbanització provocada per la construcció del centre comercial Leroy Merlín que ha sepultat un dels darrers camps de cereals al marge rural Sant Cugat- Rubí. (Crònica: Marc Gavaldà)

 

5a Sessió. Sortida de gravació aCan Busquets. Dilluns 23 de març

Sortida de camp als horts de Can Busquets, amb entrevista i seguiment del treball quotidià de’n Pasqual, el pagès a càrrec d’aquests cultius on a través d’una detallada explicació sobre el terreny, ens revela els secrets d’una destacada producció hortícola al marge rural de La Floresta. (Crònica: Marc Gavaldà)

 

6a Sessió
Sortida de Gravació a Torre Negre. Dijous 9 d’abril

Sortida de camp a Torre Negre. 

(Fotografies: Josep Lleixa)

 

 

7a Sessió
Sortida de gravació a Can Rabella. Dimarts 14 d’abril

Sortida de camp als horts del Turó de Can Mates i la Masia de Can Rabetlla. A aquesta hora del matí s’ajunten a l’hort un bon nombre d’hortelans i hortelanes; alguns d’ells ens han explicat la seva experiència amb les verdures i algunes coses de la vida.