Novetats de la 3a Edició


Dijous, Feb 18 _ 2016
| Sant Cugat del Vallès


El FesCamp com a projecte s’inicia l’any 2014 sota el nom de “FesCamp. Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient”. Durant les dues primeres edicions celebrades l’any 2014 i 2015, el projecte es va promoure com a festival, com a jornada celebrativa de presentació dels projectes també desenvolupats com a processos col·laboratius entre artistes i agents locals. Per aquesta tercera edició i les següents, el projecte FesCamp es transforma de manera important i es repensen alguns dels seus aspectes principals, tant a nivell de forma com de continguts. El canvi principal és la reformulació dels objectius de manera que el FesCamp passa de ser un festival per convertir-se en una plataforma, en un marc de treball, que promou i articula el desenvolupament de processos pedagògics i col·laboratius de llarg recorregut entre artistes i agents locals sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat. Aquest nou projecte anomenat “FesCamp. Art, Comunitat i Sostenibilitat” és el que presentem aquí i al qual us animem a participar.