Sant Cugat S.O.S.tenible?


Dimecres, Nov 02 _ 2016
| Cal Temerari


La relació entre l’art i la pedagogia és complexe. En algunes ocasions, la relació entre ambdues pot ser difícil o problemàtica. A vegades les disciplines artístiques obvien la pedagogia, o la releguen a un segon pla, o bé la veuen com una amenaça per a la qualitat artística. Des de l’educació i l’acció social i comunitària se sol percebre als i les artistes com a poc obertes a la col.laboració en projectes educatius o d’intervenció comunitària en contextos i institucions locals. Per altra banda, hi ha moments de relació simbiòtica entre art i pedagogia, de forma que una i altra estableixin sinèrgies que es potencïin.

Des de NUS, i en col·laboració amb Aina Ache, pretenem que aquestes visions s’interseccionin per definir nous projectes i escenaris innovadors i crítics, reforçant aquesta segona visió. Una de les principals funcions del nostre art és fer conscients aquests escenes de la vida diària on els actors són els propis espectadors. Som tots artistes: fent teatre, entrenem la mirada per ser capaces d’observar i entendre allò que sempre hem tingut al davant però que no haviem parat atenció. El que ens és familiar es converteix en invisible.

Fer teatre, il·lumina l’escenari de la nostra vida quotidiana.

Des del teatre social, explorem les situacions quotidianes de la nostra ciutat per a entendre-les des d’una mirada macro-social. Des de les arts plàstiques transformem els residus en escenografia i atrezzo per portar a escena les nostres vivències. La nostra proposta vehicula la producció teatral amb la generació d’experiències i coneixements sobre la realitat social i ambiental de Sant Cugat. En què Sant Cugat és sostenible? En què no ho és? quin són els obstacles que tenim a Sant Cugat vers models més sostenibles? Què sosté aquests obstacles i com els hi podem fer front?

Hi ha tantes respostes com ciutadan(e)s de cada barri i districte…però sovint, una veu queda oblidada: La veu dels i les joves.

S.O.Stenibilitat & Joves

A Sant Cugat, la ciutat de més de 45.000 habitants més jove de Catalunya, no existeix un Consell de Joves, l’organisme que permet aportar propostes i idees al desenvolupament de la ciutat…Així, continuem la nostra proposta dirigint-la especialment a aquest col.lectiu, per facilitar l’emergència de les seves idees, de la seva veu, i portar-la a escena.

A través d’un taller de teatre social i d’arts plàstiques, les vivències, experiències i valors d’aquest col.lectiu, s’articularan al voltant d’un procés participatiu que no només generi aprenentatges col·lectius, sinó que afavoreixi una nova connexió amb l’art. Des d’aquesta dimensió, el teatre social té un gran potencial per visibilitzar les normes socials, i permet desenvolupar estratègies per afavorir una societat més justa basada en el fer (més que en el dir).

Per apuntar-se al taller o per més informació sobre el projecte contactar amb Magalí Permanyer a info@nusteatre.org o amb Aina Ache a ainache81@gmail.com