Una línia imaginària


Dissabte, Nov 19 _ 2016
| Cal Temerari


ap7_jorgefraganillo
Foto: Jorge Franganillo
Els paisatges de les perifèries han estat un lloc recorrent en la cultura visual moderna i contemporània a occident, fruit per una banda, de l’atracció pel progrés material i tècnic que implica la industrialització; i, per altra, de la fascinació pels moments previs a la colonització urbana i pel descobriment dels límits de la ciutat, amb la intuició de certes traces distintives del món natural.
Aquests límits urbans, més enllà de les, a priori, evidents connotacions de restricció que l’allò fronterer comporta, es poden concebre també com a espais de possibilitats en tant que ambigus, híbrids i contradictoris, i per tant, amb la capacitat de generar incertesa, obertura i confusió; espais porosos i creuats per molts fluxos que permeten identitats poc rígides, amb un peu a un cantó de la frontera i un peu a l’altre. Durant la recerca del projecte Una línia imaginària, que s’ubica als territoris que envolten l’autopista AP7, entre Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, es vol explorar col·lectivament quins són aquests elements, des de diferents àmbits de coneixement i sabers, que ens permeten traçar sinergies a banda i banda d’aquesta frontera local.
Laia Ramos seguirà explorant aquest territori en col·laboració amb agents locals d’ambdues bandes de l’AP7 per construir un relat en relació als imaginaris que s’identifiquen i les possibilitats d’aquest espai. Per apuntar-se al grup de treball o per més informació sobre el projecte contacti l’equip de Fescamp a fescamp@fescamp.cat.