Conversa entre Espècies


Diumenge, Mai 28 _ 2017
| Plaça Miquel Ros de La Floresta


Conversa entre espècies és un diàleg performatiu conduït pels artistes visuals Quim Packard i Caterina Almirall que investiga les relacions entre les diferents espècies que formen un ecosistema. A partir d’una acció participativa i d’un relat de ficció ens imaginarem altres formes de comunicació amb aquestes espècies i construirem imaginaris on aquestes converses es fan comprensibles.
Aquesta acció forma part del projecte de l’Oficina de Relació Interespècies, que treballa per analitzar i facilitar la complexa relació entre espècies, posant l’atenció en el diàleg i la convivència en l’àmbit local. Des de l’Oficina s’estan duent a terme converses amb agents locals (Col·lectiu És-Fera, El Mussol, Àlex Cuesta – PAS) per investigar les relacions entre les espècies que formen l’ecosistema on vivim -el bosc i la ciutat, l’espai públic i l’espai domèstic-.