Memòria Oral de Resistències Locals


Divendres, maig 26 _ 2017
| Plaça Barcelona, Sant Cugat del Vallès


L’any 2007, un grup de ciutadans de vàries entitats van realitzar a Cerdanyola del Vallès, una acció performàtica reivindicativa emmarcada en la campanya de protesta contra els abocadors al territori. Laia Ramos, amb el projecte “MORL: tothom a la plaça!” recull aquesta experiència i proposa una acció festiva oberta a tothom en la qual, a partir del cant popular improvisat, assajar de manera espontània altres formes de construir i transmetre relats sobre la memòria de la transformació del territori.
El projecte de Laia Ramos és un procés de recerca participada que pretén recollir, a partir d’un seguit d’encontres i tallers, la memòria oral de les “resistències” al Vallès Sud: les vivències de moviments, d’iniciatives i gent en general que s’ha organitzat en relació al medi ambient, a qüestions polítiques, socials i culturals vinculades al món local i que, d’alguna manera, podríem relacionar amb el decreixement. Amb el projecte, ens preguntem al voltant de què s’han generat i com s’han articulat aquestes iniciatives veïnals que aposten per posar el sosteniment de la vida al centre de tot, incidint també en la transformació del territori. Així, el projecte es vol convertir en un espai comú que cartografia un altre territori, sovint invisibilitzat, per a posar en valor les seves pràctiques i la força d’una ciutadania crítica i activa que imagina i fa possible altres formes de viure juntes.
*Durant la primavera de 2013, per a evitar la transformació del Parc Taksim Gezi en un centre comercial a Istambul, la construcció de barricades improvitzades donà l’inici a un moviment transversal que va desbordar el parc i la ciutat.