Edició 2017-2016, la primera Biennal

Els canvis que s’incorporen en aquest nou FesCamp es basen en la professionalització del festival per tal d’assolir més impacte social i pedagògic de manera que es fa necessària l’ampliació de l’equip d’organització i coordinació. Per tal de que les propostes tinguin un major impacte sobre el teixit social local i arribin a un major nombre de persones s’amplia el període de desenvolupament del projecte i també es diversifiquen les diferents accions programades.

Una altra aposta important del format bianual és emfatitzar el treball en xarxa amb altres institucions i festivals de naturalesa similar. Això permet internacionalitzar-lo i que esdevingui un esdeveniment pioner i de referència en el camp de l’art i el medi ambient, capaç d’equiparar-se amb altres esdeveniments semblants a nivell europeu.

Així, el FesCamp es concep des d’una perspectiva multidisciplinar, tal com reflexa el programa. El medi ambient i la comunitat són els eixos conductors de l’acció en els quals les pràctiques artístiques i els processos creatius col·laboratius i comunitaris en són el mitjà d’expressió.

La proposta s’estructura a partir de la col·laboració entre els artistes i creadors participants, els agents locals i l’equip de mediació del FesCamp que pren un paper més actiu per tal d’orientar els continguts a tractar i la metodologia de treball, alhora enllaça tots els projectes des d’una visió de ciutat en clau territorial i policèntrica, tenint en compte la idiosindràsia de cada un dels barris perifèrics de Sant Cugat.

El darrer canvi rellevant està relacionat amb la visibilització pública dels resultats del festival. A part de la jornada final on conflueixen les diferents propostes, durant tot el procés de durada del FesCamp i de forma complementària al desenvolupament de cadascun dels projectes, es programen activitats de forma periòdica i en relació a les temàtiques que aborden cadascun d’aquests. Aquest cicle o programació d’activitats és oberta al públic general així com agents participants de totes les entitats col·laboradores.


Equip

Les dues primeres edicions del FesCamp com a Festival d’Art, Comunitat i Medi ambient s’organitzen per iniciativa de Cíclica [space, community & ecology]. Per aquesta tercera edició 2016-17, a part dels canvis que incorpora el mateix projecte ara sota el nom FesCamp. Art, Comunitat i Sostenibilitat, l’equip organitzador i promotor també es transforma amb noves incorporacions que intensifiquen la pluridisciplinarietat del conjunt de l’equip, tant en la seva formació com experiència professional.

Així, el nou equip per la tercera edició 2016-17 que repren la iniciativa com a organitzador i coordinador del projecte, però també com a equip mediador dels processos pedagògics i creatius, està format pels següents membres que s’agrupen com a col·lectiu sota el nom d’Ecologies Culturals i Processos Emergents:  Joana Calsamiglia Reguant (bióloga), Marta Carrasco Bonet (arquitecta), Sergi Selvas Gardeñas  (artista i curador), i Marta Serra Permanyer (arquitecta).

equip


Convocatòria

La convocatòria oberta d’artistes pel FesCamp 2016-2017 es va tancar el 23 d’abril rebent en total 38 propostes d’artistes i col∙lectius d’alta qualitat. A data 5 de maig de 2016, l’equip organitzador, va preseleccionar 7 propostes que es van convocar a reunió i entrevista presencial durant els dies posteriors. Els artistes que van quedar preseleccionats van ser: Eva Navarro; el col·lectiu format per Judit Onsès, Carlos Canales, Àngel Garau; Laia Ramos; Miriam C. Cabeza; Nus Teatre + Aina Ache; Quim Packard i Territoris Oblidats.
Finalment, els artistes/col·lectius que duran a terme un dels 3 processos creatius de llarg recorregut juntament amb alguns dels agents locals del municipi i un mediador, són: Quim Packard i Caterina Almirall Rotés (artistes visuals), Laia Ramos (artista visual), i Nus Teatre (artistes locals).

Quim Packard &
Caterina
Almirall

Quim Packard (Reus, 1985) és artista i gestor cultural. El seu treball es formalitza en registres tan variats com tallers, performances, instal·lacions, dibuix, text i concerts. La seva recerca més recent es centra al voltant de la natura i la seva relació amb la cultura contemporània. Utilitzant sovint la ironia amb els seus projectes qüestiona els paradigmes socials de la cultura consumista occidental. El seu treball es desenvolupa entre el terreny de la filosofia, l’antropologia, la història, l’ecologia i l’art.
Caterina Almirall Rotés (Barcelona, 1986) és comissaria independent i professora. Combina el comissariat amb la investigació i projectes artístics, que sovint fa en col·laboració amb altres artistes. Coordina un espai autogestionat, el Passadís, ubicat a Barcelona, on organitza exposicions i activitats artístiques en l’àmbit domèstic. Forma part del col·lectiu Supterranis, organitzadors del festival PLAGA. Ha desenvolupat projectes de comissariat com Truco a la porta de la pedra (Espacio Trapezio, Madrid), La Gran Il·lusió (Sala d’Art Jove, Barcelona), A la Mola! (Ajuntament de Terrassa) entre d’altres.


NUS Teatre

Equip de professionals que crea espais on les arts escèniques i l’acció social conflueixen, per promoure i enfortir l’autonomia, acompanyar en la presa de consciència  i facilitar l’emergència de veu de les persones i col·lectius, amb  creativitat i des del respecte a la diferència. En totes les seves accions exploren els usos i abusos del poder. Al llarg de la seva trajectòria, han desenvolupat projectes teatrals abordant temàtiques socials com les identitats de gènere, les relacions afectivo-sexuals, la igualtat, l’assetjament, o la violència, promovent una presa de consciència de la dimensió macro-social que tenen moltes situacions viscudes a nivell personal, interpersonal i/o grupal.


Laia Ramos

(Manresa, 1978) Coordinadora de projectes d’Idensitat des de l’any 2012. Llicenciada en Sociologia i especialitzada en la teoria i la pràctica del documental experimental. La seva aproximació a les pràctiques artístiques parteix d’una posició intermèdia, que té com a motor la investigació sobre la forma com es construeixen, de manera relacional, l’àmbit artístic i l’espai social, centrant-se en les pràctiques col·laboratives i en la mediació crítica, com a estratègies per a generar processos de transformació social i institucional. Treballant des d’una perspectiva feminista, posa èmfasi en allò relacional de la subjectivitat, generant contextos horitzontals on puguin circular els diversos sabers i experiències per a la creació de processos compartits.


Jornada Maig 2017