Edició 2014, el primer Festival

 
“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” Comissió mundial sobre el medi ambient, 1988.
El FesCamp és un festival anual dedicat a l’art, el mediambient i la ciutadania a mode de jornada creativa vinculada al barri, a la seva comunitat veïnal i al concepte de desenvolupament sostenible. Té com a principal objectiu reactivar els valors socioambientals entorn el teixit residencial de Mira-sol, tot difonent conceptes sostenibilistes per oferir una oportunitat de reflexió i discussió aplicats a la realitat del context.
El FesCamp és un procés de treball comunitari a través de les pràctiques artístiques col·laboratives, que busca generar reflexió crítica sobre el barri des de el punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. És una oportunitat per: activar altres maneres crítiques d’entendre i percebre el context urbà; intensificar la cohesió i les relacions socials.
El FesCamp pretén explorar el potencial sostenibilista d’un barri característic pel creixement suburbial dispers i per la relació amb l’entorn natural. Mira-sol és un barri divers que comprèn masies fruit del seu passat agrícola, cases d’estiueig de principis del segle XX, immobles autoconstruïts durant el creixement industrial, residències aïllades i edificis d’habitatges entre jardins i parcs públics recents.
L’estructura del FesCamp consisteix en sessions de treball entre artistes i agents i culmina en una jornada celebrativa oberta que esdevé altaveu per generar un manifest de desitjos urbans.
El FesCamp és una iniciativa que s’inscriu en el marc de Mirasol, fem ambient!, un projecte participatiu cap a la sostenibilitat local a través del treball comunitari.

Convocatòria

La convocatòria ofereix la possibilitat a creadors interessats en contextos socials de desenvolupar projectes artístics en col·laboració amb entitats veïnals del barri amb l’objectiu de potenciar l’art com a eina de creació de vincles i d’espais compartits; apropar la vida urbana a les diferents dimensions de la sostenibilitat; recuperar valors ambientals; despertar la reflexió respecte l’impacte ambiental de la vida al barri; facilitar eines d’intervenció ambiental als veïns i veïnes; reconnectar les pràctiques quotidianes amb l’entorn natural més pròxim; revaloritzar el patrimoni natural local; transformar la percepció del lloc; incentivar la interacció entre entitats i residents; dinamitzar iniciatives existents; i potenciar la diversitat d’activitats als equipaments i espais públics del barri. La forma de col·laboració entre artistes i agents és lliure en funció de l’objectiu de cada proposta. L’artista podrà especificar les trobades que convingui amb cada agent i l’equip de coordinació del FesCamp facilitarà el contacte entre ambdós.
Per tal de situar els projectes entorn el concepte de sostenibilitat ambiental, les propostes hauran de centrar- se en un àmbit de treball associat a la col·laboració d’un agent local que podrà acompanyar a l’artista durant el procés. L’artista haurà d’escollir un dels següents àmbits dins el qual elaborarà el seu projecte:
a) Memòria rural amb l’acompanyament de l’Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol.
b) Rieres amb l’acompanyament de l’Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener.
c) Places i carrers amb l’acompanyament de l’Associació de Veïns de Can Mates.
d) Biodiversitat amb l’acompanyament de l’Escola Catalunya.
e) Residus amb l’acompanyament de l’Institut Leonardo da Vinci.
f) Alimentació amb l’acompanyament de l’Escola Turó de Can Mates.
g) Habitatge i espai domèstic amb l’acompanyament de l’Escola Ciutat d’Alba.

Resolució

El jurat estava compost per l’organització del Fescamp, l’Ajuntament de Sant Cugat i els agents participants al projecte. L’objectiu d’aquest jurat tant nombrós va consistir en seleccionar, debatre i discutir propostes a partir dels punts de vista del comissariat però també del criteri i disponibilitat de cada agent col·laborador. Per això, amb la circumstància de que forces projectes es van presentar al mateix tema, des del jurat s’ha procurat fer el repartiment de propostes tot mantenint el concepte però canviant d’agent. Així, el resultat és el següent:
1) Adolf “pintura mural” amb AAVV Mas Gener
2) Vince van Geffen “Pensar sobre Can Mates” AAVV Turó de Can Mates
3) Núria Benet i Eduard Viver “Caixes niu” amb Escola Catalunya
4) Cristina Curto “Urban Sketching” amb Escola Ciutat Alba
5) Col·lectiu Renadivola “L’espai públic és casa de tots!” Institut Leonardo da Vinci
6) Col·lectiu Lawu “La terra ens mou” amb AAVV Sant Joan de Mira-sol
7) Anna Recasens “Topografia sensible” amb Escola Turó de Can Mates
Els projectes no seleccionats són la resta que no surten aquí indicats. El motiu es deu a no ajustar-se prou als criteris propis del Fescamp concretats més amunt. Tot i així agraïm molt la seva participació i encoratgem a presentar-se a futures edicions. Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició.

Jornada Maig 2014