Edició 2015, Festival a Mira-sol

 
El FesCamp és un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat del Vallès des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. Té com a objectiu identificar les mancances i oportunitats sostenibilistes del context periurbà, intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials, als barris de Mira-sol, La Floresta i Les Planes i la Vila de Valldoreix. Tots ells, àmbits de Sant Cugat condicionats pel creixement residencial dispers i característics per la relació directa amb el mosaic agroforestal de la cara nord de la serra de Collserola.
Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió de la crisi immobiliària i el caràcter frontera d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc. Per aquests motius es fa necessari intervenir d’una forma creativa i sobretot transversal per aconseguir millores en la relació ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà i cercar solucions a les diverses problemàtiques detectades.
Els projectes del FesCamp es basen en el treball per parelles entre agent local i artista. En una primera convocatòria es presenten i seleccionen agents locals que proposen un tema relacionat amb els objectius del FesCamp. En una segona convocatòria es presenten els artistes escollint tema/agent i plantejant un projecte per desenvolupar aquest tema. Ambdós treballen conjuntament durant tres mesos per presentar el resultat del procés el dia del Festival, el dissabte 9 de maig de 2015.

Equip

El FesCamp és una iniciativa i està organitzat per Cíclica [space, community & ecology], un equip d’arquitectura que centra el seu treball en la sostenibilitat ambiental a partir de la pràctica col·laborativa i comunitària. Els valors de Cíclica es centren en fomentar l’autosuficiència de les persones en relació amb el seu territori, revaloritzar la identitat socioambiental d’aquest i les seves oportunitats d’arrelament. Aquest retorn a la terra i sentiment de natura es manifesta en l’objectiu de cercar la viabilitat d’equilibri entre el rural i l’urbà, l’equilibri de relacions entre les persones i l’espai que habiten. L’equip de coordinació del FesCamp està format per Marina Casals-Tres, Marta Serra Permanyer i Joaquim Arcas-Abella.

Convocatòria

El FesCamp ofereix l’oportunitat a cada agent per desenvolupar un tema propi a través del treball d’un artista o col·lectiu artístic. La responsabilitat del procés de treball recau en l’artista, l’agent actua de col·laborador posant al servei el tema que li interessa explorar. El comissariat de FesCamp acompanya el procés de treball mitjançant tasques d’organització, difusió i mediació entre agent i artista, i posa els mitjans econòmics per a desenvolupar els processos de treball a través d’una dotació per cada artista seleccionat que desenvolupa un projecte.
Poden participar a la convocatòria d’agents les entitats locals com ara associacions, fundacions, col·lectius, plataformes, agrupacions, tots ells sempre i quan tinguin domicili a Sant Cugat del Vallès i mostrin la voluntat per presentar temes d’interès ambiental que puguin desenvolupar-se posteriorment a través del treball col·laboratiu amb un artista. També poden participar a la convocatòria els centres educatius de primària i secundària, centres oberts, centres cívics i institucions públiques ubicats a Mira-sol, Valldoreix, La Floresta o les Planes.
Els temes a presentar per part dels agents hauran d’abordar situacions o problemàtiques ambientals sorgides de la relació entre ciutat de baixa densitat i entorn natural. Es tracta de presentar temes de treball ambiental o casos d’estudi situats en un àmbit geogràfic concret que interessen o preocupen a l’agent i que se situïn a Mira-sol, Valldoreix, La Floresta o Les Planes. Aquests són els temes. àmbits i agents seleccionats:
a) Dels banys col·lectius a la piscina pública | Agent: AAVV de Sant Joan de Mira-sol | Àmbit: Mira-sol
b) La mobilitat sostenible al nostre barri | Agent: Institut Leonardo da Vinci | Àmbit: Mira-sol
c) Sostenibilitat i biodiversitat a l’hort formatiu de Mira-sol | Agent: Pla de Transició al Treball Sant Cugat del Vallès | Àmbit: Mira-sol
d) El bosc comestible | Agent: AAVV la Serreta Bosc d’en Saladrigues | Àmbit: Valldoreix
e) del Baixador: de la línia d’alta tensió a un nou carrer per Valldoreix | Agent: Escola Jaume Ferran i Clua | Àmbit: Valldoreix
f) Els carrers de la Floresta | Agent: Coordinadora d’Entitats el Senglar Cultural de la Floresta | Àmbit: La Floresta
g)  Urbà-Rural: la frontera entre la ciutat i l’espai agroforestal | Agent: L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat | Àmbit: Sant Cugat
Un mateix agent pot presentar més d’un tema de treball o situacions geogràfiques. El tema ha de permetre poder-se desenvolupar a partir del treball col·laboratiu amb un artista, i serà l’artista qui proposi un projecte per explorar el tema en qüestió.

Resolució

El passat dijous 29 de gener del 2015 a les 9:30h al Casal Mira-sol, es va celebrar la jornada de selecció de propostes pel Fescamp15. El jurat estava compost per l’organització del FesCamp, l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, l’empresa gestora del Casal de Mira-sol i els agents participants al projecte. L’objectiu d’aquest jurat tant nombrós va consistir en seleccionar, debatre i discutir propostes a partir dels punts de vista del comissariat però també del criteri i disponibilitat de cada agent col·laborador. El jurat va està format per les següents persones.
La selecció dels projectes ha estat realment molt difícil i complexa degut al gran nombre de projectes presentats així com la seva alta qualitat. Alhora, tenint en compte que forces projectes es van presentar als mateixos temes, des del jurat s’ha procurat fer el repartiment de propostes tot mantenint el concepte però canviant d’agent. Així, el resultat és el següent:
a) Eduard Comelles | Agent: AAVV Sant Joan de Mira-sol | Temàtica: Dels banys col·lectius a la piscina pública.
b) Lawu | Agent: Institut Leonardo da Vinci | Temàtica: La mobilitat sostenible al nostre barri
c) Joana Calsamiglia i l’Ortiga | Agent: Pla de Transició al Treball Sant Cugat del Vallès | Temàtica: Sostenibilitat i biodiversitat a l’hort formatiu de Mira-sol
d) Alessandro Ardovini i Marc Salvador | Agent: AAVV la Serreta Bosc d’en Saladrigues | Temàtica: El bosc comestible
e) Mixité | Agent: Escola Jaume Ferran i Clua | Temàtica: Av. del Baixador: de la línia d’alta tensió a un nou carrer per Valldoreix
f) Cristina Curto | Agent: Coordinadora d’Entitats el Senglar Cultural de la Floresta | Temàtica: Els carrers de la Floresta
g) Alerta Amazònica | Agent: L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat | Temàtica: Urbà-Rural: la frontera entre la ciutat i l’espai agroforestal
Els projectes no seleccionats són la resta que no surten aquí indicats. El motiu es deu a no ajustar-se prou als criteris propis del Fescamp concretats més amunt. Tot i així, volem felicitar a tots els participants, doncs molts dels projectes tenen una alta qualitat en molts dels aspectes comentats. Així doncs, agraïm molt la seva participació i encoratgem a presentar-se a futures edicions. Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició.

Jornada Maig 2015Dissabte, maig 09 _ 2015

DE 16H A 19H
Acompanyament Musical